автори:

АРИ КАЛЪЧЕВ (1890 – 1958)
     

Портрет на момиче, 1916 г.
масл. бои/картон, 24/19 см, подписана, датирана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 2500 лв.

 
     
[  принтиране  ]