автори:

БОЧО ДОНЕВ (1904 – 1969)
     

На село, 1940-те години
масл. бои/шперплат, 41/47 см, подписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 2000 лв.

 

Българка
масл. бои/шперплат, 49/41 см, подписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 1500 лв.

 
[  принтиране  ]