автори:

Д. БУНОВСКИ
     

Стари къщи, 1962 г.
акварел/хартия, 30/21 см, подписана, датирана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 500 лв.

 
     
[  принтиране  ]