автори:

ДИМИТЪР КОЛЕВ СТЕФАНОВ, р. 1929 г.
     

Пейзаж, 1990 г.
акварел/хартия, 50/70 см, подписана, датирана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 500 лв.

 
     
[  принтиране  ]