автори:

ДИМИТЪР КАЗАКОВ – НЕРОН (1933 – 1992)
     

Птица
масл. бои/шперплат, 35/35 см, неподписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 5000 лв.

Предложена на търг: 5 декември 2018

 

Моми, 1981 г.
акварел/картон, 58/78 см, подписана, датирана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 2500 лв.

Предложена на търг: 29 ноември 2017

 

Композиция, 1987 г.
масл. бои/дъска, 30/30 см, подписана, датирана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 9900 лв.

Предложена на търг: 29 ноември 2017

 

Музи, 1982 г.
масл.бои/фазер, 50/70 см, подписана, датирана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 9000 лв.

Предложена на търг: 29 ноември 2017

 

Муза, 1980 г.
акварел/хартия, 70/50 см, подписана, датирана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 2000 лв.

Предложена на търг: 29 ноември 2017

 

Размисъл, 1984 г.
масл.бои, колаж/дърво, 62,5/62,5 см, подписана, датирана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 17 500 лв.

Предложена на търг: 7 декември 2016

 

Комплект 6 бр. чинии, 1990 г.
акрил/керамика, d=24 см,  подписани, датирани

НАЧАЛНА ЦЕНА: 9000 лв.

Предложена на търг: 7 декември 2016

 

Композиция, 1989 г.
см.техника/хартия, 41,5/29,5 см, подписана, датирана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 2600 лв.

Предложена на търг: 7 декември 2016

 

Голо тяло
акрил/платно, 63/46 см, подписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 2900 лв.

Предложена на търг: 8 декември 2015

 

Композиция, 1981 г.
масл. бои/платно, 81/100 см, подписана, датирана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 22 000 лв.

Предложена на търг: 8 декември 2015

 

Композиция
акрил/платно, 97/69 см, неподписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 5900 лв.

Предложена на търг: 8 декември 2015

 

Лазарка
неронографика, 67,5/48 см, неподписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 600 лв.

Предложена на търг: 28 април 2014

 

Композиция
неронографика, 48,5/71 см, неподписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 600 лв.

Предложена на търг: 28 април 2014

 

Композиция, 1982 г.
см. техн./хартия, 55/37 см, подписана, датирана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 2550 лв.

Предложена на търг: 7 декември 2011

 

Момиче с носия
неронографика, 70/49 см, неподписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 750 лв.

Предложена на търг: 7 декември 2011

 

Композиция, 1987 г.
гваш/хартия, 40/30 см, подписана, датирана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 1300 лв.

Предложена на търг: 7 декември 2011

 

Композиция, 1987 г.
гваш/хартия, 40/30 см, подписана, датирана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 1300 лв.

Предложена на търг: 7 декември 2011

 

Ритуал
масл. бои/шперплат, 200/125 см, неподписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 15 900 лв.

Предложена на търг: 7 декември 2011

 

Момиче, 1980 г.
пастел/хартия, 57/42 см, подписана, датирана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 1300 лв.

Предложена на търг: 7 декември 2011

 

Композиция, 1973 г.
пастел/хартия, 57/81 см, подписана, датирана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 2900 лв.

Предложена на търг: 23 март 2011

 

Композиция
суха игла/хартия, 58/73 см, неподписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 800 лв.

Предложена на търг: 23 март 2011

 

Композиция
неронографика/хартия, 80/54 см, неподписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 800 лв.

Предложена на търг: 23 март 2011

 

Композиция
неронографика/хартия, 20,5/9 см, неподписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 200 лв.

Предложена на търг: 23 март 2011

 

Невеста, 1960-те години,
неронографика, 90/60 см, неподписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 700 лв.

Предложена на търг: 17 март 2010

 

Семейство, 1960-те години,
неронографика, 63/93 см, неподписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 750 лв.

Предложена на търг: 17 март 2010

 

Автопортрет, 1980 г.
туш/хартия, 68/48 см, подписана, датирана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 1900 лв.

Предложена на търг: 17 март 2010

 

Край извора, 1975 г.
масл. бои/шперплатова плоскост, 65/69 см,
подписана, датирана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 10 000 лв.

Предложена на търг: 17 март 2010

 

Търновци, 1960-те години,
неронографика, 1/3, 100/70 см, подписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 950 лв.

Предложена на търг: 18 март 2009

 

Композиция с гълъб, 1960-те години,
неронографика, 93/63 см, неподписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 900 лв.

Предложена на търг: 18 март 2009

 

Композиция, 1970-те години,
гваш/картон, 69/69 см, неподписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 2900 лв.

Предложена на търг: 18 март 2009

 

Композиция, 1970-те години,
гваш/картон, 61/69 см, неподписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 2900 лв.

Предложена на търг: 18 март 2009

 

Иманярка, 1981 г.
акварел/картон, 46/59 см, подписана, датирана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 5000 лв.

Предложена на търг: 18 март 2009

 

Изповед, 1980-те години,
акварел/картон, 56/46 см, неподписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 5000 лв.

Предложена на търг: 18 март 2009

 

Композиция, ок. 1980 г.
акварел/хартия, 56/38 см, неподписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 2300 лв.

Предложена на търг: 26 ноември 2008

 

“На младини”, ок. 1960 г.
. см. техн./хартия, 41/60 см, неподписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 1300 лв.

Предложена на търг: 26 ноември 2008

 

Композиция, 1978 г.
акрил/картон, 78/58 см, подпис – фамилен печат

НАЧАЛНА ЦЕНА: 900 лв.

Предложена на търг: 26 ноември 2008

 

Портрет, 1980 г.
см. техн./хартия, 60/42 см, подписана, датирана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 2500 лв.

Предложена на търг: 26 ноември 2008

 

Българка, ок. 1960 г.
неронографика, 92/62 см, неподписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 750 лв.

Предложена на търг: 26 ноември 2008

 

Момиче с птици, ок. 1960 г.
неронографика, 62/89 см, неподписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 750 лв.

Предложена на търг: 26 ноември 2008

 

Композиция, 1980-те години,
акварел/хартия, 56/38 см, неподписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 2500 лв.

Предложена на търг: 1 октомври 2008

 

Композиция, 1990 г.
см. техн./хартия, 63/49 см, подписана, датирана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 3600 лв.

Предложена на търг: 1 октомври 2008

 

Еротично, 1980-те години,
акварел/хартия, 73/78 см, неподписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 5000 лв.

Предложена на търг: 1 октомври 2008

 

Мома, 1960-те години,
неронографика, 90/60 см, неподписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 750 лв.

Предложена на търг: 1 октомври 2008

 

Три фигури, 1960-те години,
неронографика, 90/60 см, неподписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 750 лв.

Предложена на търг: 1 октомври 2008

 

Композиция, 1981 г.
акварел/хартия, 75/56 см, подписана, датирана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 5000 лв.

Предложена на търг: 1 октомври 2008

 

Композиция, 1981 г.
акварел/хартия, 75/56 см, неподписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 5000 лв.

Предложена на търг: 1 октомври 2008

 

Лазарки
масл. бои/талашитена плоскост, 69/58 см,
подписана и датирана на гърба 1980 г.

НАЧАЛНА ЦЕНА: 12 000 лв.

Предложена на търг: 23 април 2008

 

Композиция, 1970-те години,
гваш/картон, 80/80 см., неподписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 2900 лв.

Предложена на търг: 23 април 2008

 

Композиция, 1970-те години,
гваш/картон, 49/49 см., неподписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 900 лв.

Предложена на търг: 23 април 2008

 

Композиция
масл. бои/платно, 73/73 см., неподписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 10 000 лв.

Предложена на търг: 23 април 2008

 

Жена с птици, 1960-те години,
неронографика, 60/85 см., неподписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 650 лв.

Предложена на търг: 23 април 2008

 

Мома
неронографика, 69/51 см., неподписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 650 лв.

Предложена на търг: 23 април 2008

 

Почивка
см. техн./хартия, 47/67 см., подписана с фамилен печат

НАЧАЛНА ЦЕНА: 1900 лв.

Предложена на търг: 23 април 2008

 

Композиция
акрил/платно, 1990 г., 80/80см., подписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 7000 лв.

Предложена на търг: 23 април 2008

 
 
горе
 
[  принтиране  ]