автори:

ДИМИТЪР ТОПЛИЙСКИ
     

Калафат, ок. 1940 г.
масл. бои/картон, подписана, 31/38 см

НАЧАЛНА ЦЕНА: 750 лв.

 
     
[  принтиране  ]