автори:

ЕЛЗА ГОЕВА, родена 1928
     

Бачково, 1991 г.
масл. бои/платно, 81/65 см, подписана, датирана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 3100 лв.

 

Пейзаж, 1988 год.
масл. бои/фазер, 81/100 см, подписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 3700 лв.

 

Църквата в Райково, 1968 г.
масл. бои/платно, 73/92 см, подписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 2900 лв.

 

Плаж, 1985 г.
масл. бои/платно, 67/105 см, подписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 2900 лв.

 

Скали, 1960-те години
масл.бои/фазер, 58/81 см, подписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 3500 лв.

 

Църквата в Райково, 2005 г.
масл.бои/картон, 58/81 см, подписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 3500 лв.

 

 

горе
 
[  принтиране  ]