автори:

Ф. РОТЕР (Австрия, XVIII – XIX век)
     

Натюрморт, края на 18 век
масл. бои/платно, 89/123 см,
оригинална рамка – дърворезба

НАЧАЛНА ЦЕНА: 34 000 лв.

 
 
 
 
[  принтиране  ]