автори:

ГЕНКО ГЕНКОВ (1923 – 2006)
     

„Гора“
масл. бои/платно, 68/92 см, неподписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 8100 лв.

Предложена на търг: 3 декември 2019

 

„Пейзаж“
масл. бои/фазер, 55/70 см, неподписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 8100 лв.

Предложена на търг: 3 декември 2019

 

„Пейзаж“
масл. бои/фазер, 40/68 см, неподписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 4900 лв.

Предложена на търг: 29 ноември 2017

 

„Пейзаж“
масл.бои/талашит, 50/69,5 см, неподписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 8250 лв.

Предложена на търг: 7 декември 2016

 

„Пейзаж“, 1998 г.
масл./платно, 70/61 см, подписана, датирана на гърба

НАЧАЛНА ЦЕНА: 7500 лв.

Предложена на търг: 8 декември 2015

 

„Пейзаж“
масл. бои/платно, 49/63 см, неподписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 6500 лв.

Предложена на търг: 28 април 2014

 

„Пейзаж“
маслени бои/фазер, 51/80 см, неподписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 5500 лв.

Предложена на търг: 23 март 2011

 

„Добротич“, 2004 г.
масл. бои/платно, 91/61 см, подписана на гърба

НАЧАЛНА ЦЕНА: 9900 лв.

Предложена на търг: 17 март 2010

 

„Пейзаж“, 1980-те години
масл.бои/платно, 52/62 см, неподписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 7400 лв.

Предложена на търг: 18 март 2009

 

„Пейзаж“, 1990-те години
масл.бои/платно, 50/56 см, неподписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 4900 лв.

Предложена на търг: 18 март 2009

 

„Пейзаж“, 1980-те години
масл.бои/платно, 51/63 см, неподписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 9800 лв.

Предложена на търг: 18 март 2009

 

„Костенец, Момин проход“
масл. бои/платно, 68/50 см, подписана на гърба

НАЧАЛНА ЦЕНА: 5700 лв.

Предложена на търг: 26 ноември 2008

 

„Зима“
масл. бои/платно, 68/50 см, подписана на гърба, датирана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 5700 лв.

Предложена на търг: 26 ноември 2008

 
 
горе
 
[  принтиране  ]