автори:

ГЕОРГИ КОВАЧЕВ – ГРИШАТА, р. 1920 г.
     

Хълм, 1975 г.
акварел/хартия, 45/65 см, подписана, датирана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 630 лв.

 

 

 
 
[  принтиране  ]