автори:

КЕАЗИМ ИСИНОВ, р. 1940
     

Момиче
масл. бои/фазер, 60/50 см, подписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 1100 лв.

 
     
[  принтиране  ]