автори:

ОТО МЮЛ, р. 1925 г.
     

Двойка, 29.9.1983 г.
акварел/хартия, 28/20 см, подписана, датирана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 1500 лв.

 
     
[  принтиране  ]