автори:

СТ. ГЕОРГИЕВ
     

“Пролет иде”, 1928 г.
акварел/хартия, 21/32 см, подписана, датирана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 500 лв.

 

 
     
[  принтиране  ]