автори:

ЦВЕТАНА КОСТУРКОВА, родена 1914 г.
     

Църква, 1967 г.
монотипия, 32/41 см, подписана, датирана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 320 лв.

 

Натюрморт, 1967 г.
монотипия, 27/22 см, подписана, датирана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 320 лв.

 

Цветя, 1967 г.
монотипия, 27/19 см, подписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 320 лв.

 

A Vase with Flowers, 1967
monotype, 42/32 cm, signed, dated

STARTING PRICE: 390 BGN

 
 
горе
 
[  принтиране  ]