автори:

ВЕСА ВАСИЛЕВА, р. 1926 г.
     

Пейзаж
акварел/хартия, 47/73 см, неподписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 900 лв.

 
     
[  принтиране  ]