ЗА НАС

 

 

 

 

Аукционна къща „Ракурси” е дружество с ограничена отговорност със седалище в гр. София, ул. „Хан Крум” № 4а, специализирано в организиране на търгове за продажба на произведения на изкуството. Къщата предлага на търг произведения на изкуството като комисионер.

Аукционна къща "Ракурси" приема произведения на изкуството за продажба на търгове.

 

 


Адрес:
София 1000, ул. “Хан Крум” 4а
тел.: 089 8812617, 02 9812617
e-mail:

Лица за контакти:
Росица Чушева
Румяна Йонева

Галерия „Ракурси”(rakursi.com) е партньор в Аукционна къща "Ракурси"

карта