автори:

КОНСТАНТИН ТРИНГОВ (1907 – 1981)
     

Край София, ок. 1950 г.
масл. бои/платно, 60/80 см, неподписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 2000 лв.

Предложена на търг: 26 ноември 2008

 

Пейзаж
масл. бои/платно, 56/81 см, подписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 1800 лв.

Предложена на търг: 9 декември 2014

 
[  принтиране  ]