автори:

ТОВА, КОЕТО Е НЕОБХОДИМО ДА ЗНАЕТЕ ЗА ЕДИН ТЪРГ

 

 

 

 

Търговете и огледите на аукционна къща „Ракурси“ са публични и отворени за всеки желаещ. Всеки, независимо дали е потенциален купувач или не, може да се включи в огледа и да присъства на търга.

С участието си в търга наддаващият приема условията на аукционната къща.

Произведенията на изкуството, предложени на търга, се наричат лотове. Проучете и разгледайте лотовете, от които се интересувате и се запознайте с механизма на наддаване преди да се регистрирате за участие. Определете сумата, до която искате да наддавате за даден лот.

За да се включите в търга, е необходимо да се регистрирате. Регистрацията става чрез попълване на формуляр, където се посочват трите имена, данни от личната карта, адрес и телефонен номер. Всички лични данни се използват единствено за целите на търга и не се предоставят на трети лица. Личните данни се съхраняват надеждно, недостъпни за трети лица. Формулярът е приложен към каталога на търга, а може и да се изтегли от интернет страницата на аукционна къща “Ракурси”. Регистрацията може да стане по всяко време след обявяване датата на търга и непосредствено преди началото му. След като се регистрирате, ще получите номер, с който да наддавате.

За да протече търга гладко, е добре да си оставите достатъчно време преди обявеното начало, за да се регистрирате и получите номер. Служителите на аукционната къща са в залата на търга два часа преди началния час и ще Ви помогнат при уреждане на формалностите.

Търговете следват последователността на лотовете в каталога. За всеки търг се издава каталог с произведенията, предложени за продажба. Той се публикува в интернет страницата на аукционната къща и се отпечатва около един месец преди обявената дата на търга. Всеки желаещ може да закупи каталога от аукционната къща, да го поръча по телефона и интернет или да се абонира за получаването му през цялата година. От каталога може да се информирате за предлаганите произведения – там се съдържа цветна снимка и са описани име, техника, размери, година на създаване, информация за художника, история на произведението и друга информация.

Оглед на произведенията, предложени на търга, може да се извърши няколко дни преди обявената дата – от 11 до 18 ч. и в деня на самия търг – от 11 до 15 ч. в галерия “Ракурси”, ул. “Хан Крум” 4а, София. В тези дни може да разгледате лично произведенията и да получите информация от специалистите на къщата.


НАДДАВАНЕТО НА ТЪРГА МОЖЕ ДА Е ЛИЧНО, ПИСМЕНО ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНА

Всички лица, наддаващи в търга, се счита, че го правят от свое име и носят лична отговорност за наддаванията си.

Решете как искате да наддавате. Ако участвате лично, е необходимо да се регистрирате по описания по-горе начин.

Наддаването става посредством повдигане на получения при регистрацията номер. Когато желаете да наддадете, вдигнете номера и изчакайте, докато водещият търга отбележи вашето наддаване. Водещият ще продължи да приема наддавания от всички интересуващи се участници, докато остане само един наддаващ. Последният наддал е купувачът на произведението. Водещият удря чукчето върху трибуната, съобщава последната “цена на чука” и номерът, спечелил наддаването. В случай на спор, т.е. ако двама или повече участници са заявили наддаване чрез подаване на знак и всеки от тях претендира, че е спечелил произведението, което водещият е обявил “продадено”, тогава водещият подлага същия лот веднага на ново наддаване, започващо с последната цена, предложена от наддаващите и всички присъстващи може да участват в този втори аукцион. При невъзможност да присъствате лично на търга, може да изпратите попълнена оферта за писмено/телефонно наддаване, която е приложена в края на каталога и в интернет страницата на аукционната къща. Отпечатайте формуляра на офертата, посочете номера и наименованието на лота, за който желаете да наддавате, попълнете вашата най-висока цена за обекта, попълнете всички други полета и я изпратете по пощата или на имейла на аукционната къща най-малко 24 часа преди търга. Сътрудниците на аукционна къща “Ракурси” ще се опитат да осигурят за вас лота на най-ниската възможна цена. Адресите за изпращане на писмените оферти е: ул. ”Хан Крум” № 4а, 1000 София; e-mail:

При получаване на няколко еднакви оферти за писмено наддаване за един обект, предимство има първата получена оферта.

За обекти над 600 лева къщата приема и наддаване по телефона. В този случай се попълва оферта за телефонно наддаване при същите условия. Сътрудниците ще се свържат с вас преди търга за потвърждение. Асистентът на търга ще препредава информацията за наддаването по телефона. Тази услуга е безплатна за клиента. Аукционна къща „Ракурси” не носи отговорност в случай на техническа невъзможност за осъществяване на телефонна връзка с участника.

Цените на лотовете са в български лева. Началната цена е публикувана срещу всеки лот в каталога.

Наддаването за лотовете става според стъпката. Стъпката на наддаване се увеличава в следната зависимост:

до 500 лв. – с 20 лв.
от 500 до 1000 лв. – с 50 лв.
от 1000 до 5000 лв. – със 100 лв.
над 5000 лв. – с 500 лв.

Водещият на търга може да изменя стъпката по негово решение.

Допълнително върху постигнатата цена на търга за определен лот, спечелилият участник заплаща премия на аукционна къща „Ракурси” – т. нар. „премия от купувача“, както следва:

за обекти до 10 000 лв. – 10%
за обекти от 10 000 до 20 000 лв. – 8 %
за обекти над 20 000 лв. – 6%

Пример: Ако е спечелен обект на стойност 35 000 лв., се заплащат 10% до 10 000 лв. (1000 лв.), 8% за частта между 10 000 и 20 000 лв. (800 лв.) и 6% за частта над 20 000 лв. (900 лв.) или общата премия, която купувачът заплаща е 2700 лв.

Заплащането на спечелените лотове става веднага след провеждането на търга или до 3 работни дни след него в брой, с кредитна карта или по банков път.

Получаването на произведенията става веднага след заплащането им – непосредствено след търга или в срок от 3 работни дни след приключването му. При заплащане с банков превод, купувачите могат да приберат спечелените лотове само след като в аукционната къща постъпи изцяло сумата за продадения лот.

- Последна промяна: 1 ноември 2018 г. -

 

 

горе