автори:

КАК МОГА ДА ДАМ МОЯ СОБСТВЕНОСТ НА КОНСИГНАЦИЯ ЗА ТЪРГ?

 

 

 

 

Свържете се с аукционната къща. Ако вашата собственост е от типа, с който къщата търгува, е необходимо да изпратите ясна цветна снимка на лицето и гърба на произведението, на подписа или знака на автора, както и описание, което обхваща: техника, размери и други известни детайли; история на произведението (къде, кога и как е придобито); копия от оценки, сертификати или някаква литература, отнасяща се до него, ако има такива.

Специалистите от къщата ще направят предварителна оценка на произведението, след което ще ви уведомят кога и къде да го доставите за търга. Оценката на произведението е безплатна за собственика.

Всяка оценка е условна и не е основание за предвиждане или гаранция за актуална продажна цена. Оценките на “Ракурси” са за ползване само от собственика и се използват само за сключване на договор за консигнация между него и къщата. Те не могат да бъдат използвани от собственика с друга цел или от коя да е трета страна, нито да бъдат публикувани.

Продавачът гарантира на „Ракурси“ и на купувача, че той е безспорен собственик на обекта, предложен за продажба, че обектът не е обременен от каквито и да е претенции, спорове, запор, уговорки или залози и че той законно може да прехвърли собствеността на този обект.

При закупуване на произведението на търга, аукционната къща изплаща на собственика стойността на произведението, която се получава от продажната цена, намалена с комисиона на къщата и евентуални предварително уговорени разходи (напр. за реставрация, за изплащане на авторски права, застраховка, транспорт и др.). Изплащането става не по-рано от седем работни дни след постъпване на плащането в аукционната къща. При незакупуване – собственикът трябва да прибере произведението колкото може по-бързо от аукционната къща и във всеки случай до 3 работни дни след търга. За неприбрано произведение след този срок, той заплаща по редовни цени за магазинаж за всеки просрочен ден след третия. След изтичане на този срок, всички рискове за обекта преминават върху собственика.

 

 

горе