автори:

МИНАЛИ ТЪРГОВЕ
  auction 15 

3 декември 2019
ТЪРГ БЪЛГАРСКО ИЗКУСТВО ХIX – ХХI ВЕК

 
  auction 14 

5 декември 2018
ТЪРГ БЪЛГАРСКО ИЗКУСТВО ХX – ХХI ВЕК

 
  auction 13 

29 ноември 2017
ТЪРГ БЪЛГАРСКО ИЗКУСТВО ХIX – XX ВЕК

 
  auction 12 

7 декември 2016
ТЪРГ БЪЛГАРСКО ИЗКУСТВО ХIX – XX ВЕК

 
  auction 11  8 декември 2015
ТЪРГ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО
 
  auction 10  9 декември 2014
БЪЛГАРСКО ИЗКУСТВО 20-и ВЕК
 
  auction 9  28 април 2014
ТЪРГ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО
 
  auction 8  7 декември 2011
ЖИВОПИС И ГРАФИКА
 
  auction 7  23 март 2011
ЖИВОПИС И ГРАФИКА
 
  auction 6  17 март 2010
ИЗКУСТВО 20 ВЕК И СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО
 
  auction 5  11 декември 2009
БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ТЪРГ
 
  auction 4  18 март 2009
ИЗКУСТВО 20 ВЕК И СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО
 
  auction 3  26 ноември 2008  
  auction 2  1 октомври 2008
БЪЛГАРСКО И ЕВРОПЕЙСКО ИЗКУСТВО 18 – 21 ВЕК
 
  auction 1 23 април 2008
ИЗКУСТВО 20 ВЕК И СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО
 
 
горе