автори:

ПЕТЪР ДИАМАНДИЕВ
     

Гергьовско агне, 1924 г.
масл. бои/платно, 46/57,5 см, подписана, датирана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 2500 лв.

 
     
[  принтиране  ]