автори:

СТ. ТАЧЕВА
     

Из Рила, ок. 1970 г.
акварел/хартия, 37/53 см, подписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 700 лв.

 
     
[  принтиране  ]